• Zich inloggen
Waarschuwingen
Waarschuwingen

Zomer 2017

 De zomer van 2017 was in Ukkel abnormaal warm en normaal voor wat betreft het neerslagtotaal, de neerslagfrequentie en de zonneschijnduur.

1. De temperatuur

De afgelopen zomer was in Ukkel abnormaal warm: de gemiddelde temperatuur bedroeg 18,6 °C (normaal: 17,5 °C).  Deze zomer komt hiermee op plaats 8 in de reeks van warme zomers in Brussel-Ukkel sinds 1833.
De warme zomer is grotendeels toe te schrijven aan de extreem warme junimaand.
De maand juni was inderdaad uitzonderlijk warm: het was de derde warmste in de reeks van warme junimaanden sinds 1833 met een gemiddelde temperatuur van 19,2 °C (ref. periode 1981-2010: 16,2 °C). Nog net iets warmer was het in juni 1976 en 2003 met een gemiddelde van 19,3 °C.
We merken dus op dat de gemiddelde temperatuur van juni nagenoeg even hoog was als deze uit het jaar 1976, wel waren er in 1976 veel grotere temperatuurverschillen tussen de decades onderling : dit jaar merken we dat de temperatuurgemiddelden van de 3 decades nog 'relatief' dicht bij elkaar lagen (zie tabel 1), in 1976 was het extreem warm in de laatste week van de maand met als resultaat een gemiddelde van maar liefst 25 °C voor de derde decade, dit terwijl de eerste junidecade van 1976 met een gemiddelde van 15,9 °C een stuk koeler verliep. De eerste dagen van juni 1976 waren zelfs zeer koel met maxima op de 2e en 3e van slechts 11 °C tot 13 °C in Laag- en Midden-België en 5 °C tot 9 °C in Hoog-België ! 
Het gemiddeld maximum van 23,8 °C voor de maand juni dit jaar evenaarde de waarde uit 2003, in 1976 echter lag het gemiddeld maximum nog hoger met 24,9 °C  (omwille van de zeer warme dagen voornamelijk in de laatste week).

Zowel juli als augustus waren dit jaar thermisch normaal met een gemiddelde temperatuur in Ukkel van respectievelijk 18,6 °C en 18,1 °C (ref. periode 1981-2010: 18,4 °C en 18 °C).

Juni ging warm van start met maxima tot boven 25 °C op vele plaatsen, na de passage van een inactief koufront in de loop van de 3e werd het minder warm met meestal vrij normale temperturen voor de tijd van het jaar tijdens de rest van de eerste decade, enkel op de zeer wisselvallige 6e juni bleef het wat koeler met maxima tussen 16 °C en 18 °C (12,1 °C in Mont Rigi).
De tweede decade verliep nogal 'thermisch wisselvallig' : op de 10e en 11e werd het warm met maxima tot meer dan 25 °C op vele plaatsen, op de 11e zelfs tot dicht bij 30 °C (Kleine Brogel en Koersel: respectievelijk 29 °C en 29,7 °C, Angleur: 30,1 °C). Na de passage van een zwak koufront werd tijdelijk frissere maritieme lucht aangevoerd, op 12e resulteerde dit in gevoelig lagere maxima, begrepen tussen 17 °C en 19 °C, enkel in het uiterste zuiden van het land werd nog 20 °C gehaald (Aubange: 21 °C°). Het hogedrukgebied van de Azoren breidde haar invloed geleidelijk aan uit tot over onze streken, een hogedrukkern verplaatste zich via ons land geleidelijk naar het noorden van Duitsland, de aangevoerde lucht werd dan ook droger en met bovendien meer zon gaf dit temperaturen die opnieuw tot boven 25 °C uitkwamen op de 14e en de 15e, op de 15e werd heel lokaal de 30 °C bereikt (Koersel: 30,4 °C, Aubange: 30 °C).
Na een tijdelijke terugval van de temperaturen op de 16e, brak een zeer warme periode aan. Vooral van de 19e tot en met de 22e lagen de maxima zeer hoog: in Ukkel bereikte de temperatuur op deze 4 dagen achtereenvolgens 30,7 °C; 31 °C; 31,6 °C en 32,7 °C.
Opmerkelijk is dat de maxima op de 21e pas in de avonduren werden bereikt, in Ukkel was dat rond 19 uur met 31,6 °C, dit luidde tevens een bijzonder warme nacht in, tijdens de nacht van 21 op 22 juni bleven de temperaturen op verschillende plaatsen hoger dan 20 °C, in Ukkel en Bièrset was het minimum 22,7 °C, in Gosselies 22,8 °C en in Bevekom 23,1 °C. Op de 22e werd het vooral in het oosten van het land bijzonder warm, in Kleine Brogel bereikte de temperatuur 35,3 °C, in Angleur zelfs 35,6 °C. In Aubange bereikte men 35,2 °C, in Bièrset (Luik) 34,6 °C, in Strée (Hoei) en Dourbes 34,1 °C, en in Houyet 36,2 °C ! Ook Saint-Hubert en Elsenborn haalden meer dan 30 °C met respectievelijk 30,9 °C en 30,7 °C. De warmste dag van de periode was de 22e in het centrum en het oosten, maar in de westelijke landshelft was dat niet zo en bereikten de maxima op die dag (de 22e) geen tropische waarden meer met 29,2 °C in Passendale, 29,7 °C in Beitem en 27,6 °C in Koksijde (tegenover respectievelijk 33,4 °C, 32,4 °C en 33,6 °C op de 21e, toch wel zeer hoge maxima voor het westen van het land in deze periode van het jaar !), een koufront trok in de loop van de namiddag van de 22e immers doorheen het land waardoor het vanuit het westen stilaan afkoelde, zo lagen de temperaturen om 15 uur aan de kust net boven 20 °C, terwijl het in de Kempen op hetzelfde ogenblik nog 35 °C was.

Op de 23e was de hitte verdreven maar het was nog behoorlijk warm met maxima die op een aantal plaatsen tot boven 25 °C uitkwamen (Kleine Brogel tot 26,4 °C), de dagen nadien gingen de temperaturen nog wat verder omlaag maar koud werd het zeker niet, in Laag- en Midden-België bereikten we nog steeds meer dan 20 °C, enkel op de 24e lukte dat in het westen van het land niet doordat er veel bewolking was gelinkt aan een zwakke storing die vooral het noordwesten van het land beïnvloedde.

 

21 juni:  in de loop van de dag bereikte ons nog warmere lucht uit het zuiden terwijl het al zeer warm was :
ziehier de temperaturen op het 850 hPa-niveau (zo'n 1.500 meter hoogte) om 20 uur lokale tijd, deze waarden liepen
boven ons land op tot 18 °C à 19 °C in de nacht van 21 op 22 juni, met een bijzonder warme nacht tot gevolg
(zeer hoge minima in thermometerhut op 1,5 meter hoogte)

Begin juli was het tijdelijk wat frisser met maxima die meestal beneden 20 °C bleven door de bewolking en neerslag (Ukkel respectievelijk 17,1 °C en 18,8 °C op 1 en 2 juli, in Mont Rigi was dat 12,8 °C  en 13,4 °C). In de polaire lucht en met brede opklaringen kon het in de nacht van 2 op 3 juli behoorlijk afkoelen: op vele plaatsen in het binnenland lagen de minima beneden 10 °C (Genk: 6,4 °C, Kleine Brogel en Retie: 6,9 °C), in Elsenborn was het minimum 1,7 °C.
De dagen nadien werd langs de noordelijke flank van een uitloper van het Azorenhogedrukgebied zachtere zeelucht aangevoerd met dus hogere maxima (tussen 22 °C en 24 °C). Onder invloed van een depressie die vanover de golf van Biskaje stilaan noordwaarts bewoog, kwamen we vanaf de 5e in nog warmere lucht terecht met temperaturen tot ruim meer dan 25 °C op vele plaatsen in het binnenland. Het zuiden van ons land zat in iets warmere lucht dan de rest van het land (de warme lucht bereikte ons immers ook uit het zuiden), op de 6e bereikte het maximum in Ukkel 27,2 °C, in Passendale en Beitem respectievelijk 29,3 °C en 29,1 °C maar in de zuidelijke landshelft steeg de temperatuur tot 30,1 °C in Buzenol en 32 °C in Aubange, op de 7e haalden we tussen 26 °C en 29 °C in het binnenland, en tot net 30 °C in Aubange. Op de 8e en 9e was het iets minder warm, maar ook nu werden de hoogste maxima in het uiterste zuiden bereikt. De 10e verliep nog vrij warm, maar nadien gingen de temperaturen naar omlaag. Op de 12e haalden de temperaturen na de passage van een storing hooguit 20 °C (Essen: 20,1, °C, Kruishoutem: 20 °C, Ukkel: 19,2 °C). De daaropvolgende nacht koelde het in de frisse lucht behoorlijk goed af met minima overal lager dan 10 °C (Ukkel: 8,8 °C, Melle: 6,1 °C, Kleine Brogel: 6,6 °, Diepenbeek: 6,5 °C). In Elsenborn daalde de temperatuur in de nacht van 12 op 13 juli tot 0,8 °C, een laag minimum hoewel dit nog gebeurd is op die plaats in deze periode van het jaar, op 10 juli 2015 was het minimum hier 0 °C. Van de 13e tot en met de 15e lagen de temperaturen in de buurt van het langjarig gemiddelde, op de 16e bevonden wij ons in de brede warme sector van een depressie met temperaturen die - ondanks de bewolking - opliepen tot ruim boven 20 °C (Ukkel: 22,7 °C, Beitem: 24,7 °C), het was nog wat warmer in het zuiden en zuidwesten (Aubange: 25,2 °C, Dourbes: 25,9 °C, Sivry: 25 °C).
De dagen nadien gingen de temperaturen in stijgende lijn, tussen een hogedrukgebied dat zich verplaatste van de Noordzee naar Noorwegen en Denemarken en een uitloper van een depressie nabij Ijsland werd uit het zuiden warme lucht aangevoerd: op de 18e resulteerde dit in maxima tot 28 °C à 29 °C, zelfs tot 30 °C of iets meer in de zuidelijke landshelft, op de 19e stegen de temperaturen tot tussen 28 °C en 32 °C (Beitem en Koersel: 32,1 °C, Kleine Brogel: 31,6 °C).
Op de 20e kwamen wij na de passage van een koufront in frissere maritieme lucht terecht, de nacht naar de 21e verliep relatief fris met minima op de meeste plaatsen in het binnenland lager dan 10 °C (Ukkel: 9,9 °C), maar op de 21e was het alweer vrij warm met maxima tussen 23 °C en 26 °C op vele plaatsen, en ook op de 22e bleef de stroming meridionaal aan de voorzijde van depressies over de Britse Eilanden, resulterend in maxima van 24 °C tot 27 °C op verschillende plaatsen in het oosten van het land, waar er nog lange tijd opklaringen voorkwamen, in het westen was er al snel meer bewolking met neerslag zodat de temperaturen daar lager uitkwamen. Van de 23e tot de 25e was het koel en wisselvallig met middagtemperaturen die hoogstens 20 °C bereikten of daaronder bleven (Ukkel: op de 23e en 24e respectievelijk 18,8 °C en 19 °C).
Nadien brak een lang tijdvak aan (dat duurde tot na 20 augustus) met temperaturen die zich dicht bij het langjarig gemiddelde situeerden, bijzonder hoge temperaturen werden niet genoteerd. Een paar keer werden temperaturen tot meer dan 25 °C gemeten: op 29 juli werd met een zuidzuidwestelijke stroming warme, vochtige lucht over ons land aangevoerd (ten zuiden van een warmtefront boven de Noordzee en Nederland), in het westen was er veel bewolking maar in het oosten waren er meer opklaringen zodat in het centrum, oosten en zuiden de hoogste temperaturen werden gemeten: in Ukkel haalde het maximum 25,3 °C, maar in Gembloux en Hastière 27 °C, in Dourbes en Gorsem 27,2 °C, in Bevekom 27,4 °C. Ook op 14 augustus werd het op verschillende plaatsen zomers warm met maxima tot 25 °C à 26 °C (Ukkel: 26 °C), onder invloed van een hogedrukgebied met kern over Polen werd met een zuidelijke/zuidoostelijke stroming warme lucht over onze streken aangevoerd.
Er waren in deze periode ook een aantal koele dagen waarop de temperatuur geen 20 °C bereikte: de koelste dag was over het algemeen 10 augustus met maxima tussen 13 °C en19 °C, in Ukkel was het maximum 16,2 °C, maar in Bevekom slechts 15,7 °C, in Bièrset 15,1 °C, in Mont-Rigi slechts 12,8 °C.
We merken ook aan de temperatuurgemiddelden van de eerste 2 decades van augustus (tabel 1) dat de eerste 20 dagen van de maand eerder koel verliepen.
Gedurende de laatste decade van de maand werd het terug warm: met 19,8 °C was het gemiddelde voor die periode zelfs zeer abnormaal hoog (ref. periode 1981-2010: 16,9 °C).
Op de 22e kwamen we terecht in warmere lucht, de temperaturen haalden al 23 °C tot 25 °C op de meeste plaatsen in het binnenland (er was wel nog wat bewolking samenhangend met een zwak warmtefront), op de 23e was er meer zon en kwamen de maxima uit op 28 °C à 29 °C in het binnenland (Ukkel: 29,2 °C; Gosselies en Hastière: 29 °C). Stilaan verscheen er meer hoge en middelhoge bewolkking en in de loop van de avond koelde het al wat af uit het westen (een verzwakt koufront trok in de loop van de avond doorheen het land) en zo kwamen we tegen de 24e tijdelijk in iets minder warme zeelucht terecht; de dagen nadien won de warme lucht echter opnieuw terrein zodat we terug maxima tot 25 °C en meer haalden. Door de ontwikkeling van een hogedrukgebied over Duitsland in de nacht van 27 op 28 augustus werd stilaan nog wat warmere lucht aangevoerd, op de 28e bereikten de maxima 27 °C tot 29 °C op verschillende plaatsen (Ukkel: 27,7 °C, Kleine Brogel: 28,9 °C, Angleur: 29,3 °C). Na een warme nacht van 28 op 29 augustus (met minima tussen 17 °C en 19 °C op vele plaatsen) werd het op de 29e nog warmer met temperaturen die 30 °C en meer haalden (Ukkel: 31,2 °C, Koersel: 32,5 °C), aan de kust en in de Hoge Ardennen bleven de maxima lager dan 30 °C (Mont Rigi: 26 °C, Saint-Hubert: 26,3 °C, Middelkerke en Koksijde: resp. 27,3 °C en 29,3 °C). Op de 30e markeerde een storing de overgang naar minder warm weer, over het oosten bereikten de temperaturen nog zomerse waarden tot 25 °C en meer (Angleur: 26 °C, Hastière: 27 °C), in het westen bleven de maxima al beneden 20 °C (Koksijde: 18,1 °C, Beitem: 19,9 °C), op de 31e had de koele lucht het hele land ingepalmd en lagen de maxima tussen 15 °C en 20 °C.

  

Tabel 1 : gemiddelde temperatuur per decade te Ukkel (in °C) - bron: K.M.I.

Ukkel eerste decade tweede decade derde decade
juni  17,6 20,4   19,5
juli  19 18,7   18,1
augustus 17,1    17,2       19,8 
 
 
 

2 Aantal dagen met karakteristieke temperatuur

Het aantal zomerse dagen (Max >= 25 °C) bedroeg te Ukkel 25 en was hiermee normaal (ref. periode 1981-2010: 22,8 dagen).
In de bijzonder warme maand juni waren er 10 zomerse dagen, in juli 9 en in augustus 6.

Te Ukkel waren er 5 hittedagen (Max >= 30 °C) (gemiddeld over de periode 1981-2010: 3,7 dagen).
Wij kregen een hittegolf van 18 t/m 22 juni ('minstens 5 opeenvolgende dagen met een maximum >= 25 °C, waaronder ook 3 keer een maximum >= 30 °C'). Op 18 juni bereikte het maximum meer dan 25 °C, de volgende 4 dagen telkens meer dan 30 °C. Op 23 juni haalde de temperatuur in Ukkel nog 23,4 °C, zodat de hittegolf voorbij was. De vorige hittegolf kregen we vorig jaar tussen 23 en 27 augustus, dit was vrij laat in het seizoen, dit jaar kwam de hittegolf eerder vroeg.
In de maand juli werd in Ukkel geen 30 °C gemeten dit jaar, in augustus was er op de valreep nog één hittedag op de 29e.
In het land kwamen verder nog hittedagen voor op  11 en 15 juni, op 6,7, 18 en 19 juli en op 28 augustus.

Tenslotte vermelden we nog het hoog aantal warme dagen (Max >=20 °C) in Ukkel: op 79 dagen bereikte het maximum meer dan 20 °C (ref. periode 1981-2010: 61,6 d).
Vooral het aantal warme dagen in de maand juni valt op, dat aantal was 26 en was hiermee uitzonderlijk hoog (ref. periode 1981-2010: 15,7). Voor de maanden juli en augustus bedroeg dat aantal respectievelijk 26 en 27 (ref. periode 1981-2010: resp. 23,1 en 22,8).

Tabel 2 : aantal zomerdagen (MaxT >= 25 °C), aantal hittedagen (MaxT >= 30 °C), absoluut maximum van de zomer + datum  

Plaats Aantal zomerdagen
Aantal
hittedagen 

Absoluut maximum

Datum abs max

Assebroek   26  33,2 °C  21/6/2017 
Lichtervelde   31  34,5 °C  21/6/2017 
Ukkel  25 32,4 °C 22/6/2017 
Ransberg   37   34,6 °C  22/6/2017 

23 juli 2017: Torgny (in het uiterste zuiden van België)
Foto : Koen Vandenbussche

3 De neerslag

De zomer was te Ukkel aan de droge kant met een neerslagtotaal van 179,9 mm neerslag (ref. periode 1981-2010: 224,6 mm). Het tekort is nog normaal.

De 3 zomermaanden gaven minder neerslag dan gemiddeld in Ukkel
met respectievelijk 50,8 mm, 58,3 mm en 70,8 mm voor de maanden juni, juli en augustus (ref. periode 1981-2010: 71,8 mm, 73,5 mm en 79,3 mm), maar de tekorten waren ook voor iedere kalendermaand afzonderlijk normaal.
In de meeste streken van ons land viel gedurende de zomer minder neerslag dan gemiddeld, in sommige streken viel slechts 60 % à 70 % van het langjarig gemiddelde, zoals bijvoorbeeld in het Doornikse. Toch waren er ook regio's waar het normaal zomertotaal werd bereikt of overtroffen: aan de kust, in de streek van Gileppe en Warche, in het Land van Herve, in de Ardennen en in Belgich Lotharingen viel over het algemeen meer neerslag dan gemiddeld. In Assebroek (Brugge) bijvoorbeeld bereikte het zomertotaal maar liefst 258,5 mm, met in juli en augustus telkens meer dan 100 mm neerslag !

Juni was in heel het land de droogste van de 3 zomermaanden. De grootste neerslagtekorten situeerden zich aan de kust en meer algemeen in het westen van het land. Aan de kust viel slechts ongeveer een kwart van het langjarig gemiddelde. De 'meteorologische droogte' (het gevolg van een zeer droge voorgeschiedenis sinds juli 2016) in combinatie met de hitte had (belangrijke) gevolgen voor de landbouwsector, en in de brandgevoelige natuurgebieden dreigde brandgevaar.
In juni regende het voonamelijk in het begin en aan het einde van de maand. Het onweerachtige weer in het begin van de maand gaf vooral een aantal onweersbuien in de zuidelijke landshelft, zo viel op de 2e 26,3 mm in Bièvre en 21,2 mm in Hastière (convergentielijn die ons land bereikte vanuit Frankrijk). De dagen nadien waren er nog wat buien (met passage van een koufront in de loop van de 3e), maar sterk wisselvallig werd het op de 6e : een depressie trok die dag van Zuid-Engeland naar de Noordzee, dit ging gepaard met een sterk windveld en met nogal wat buien, in Ukkel noteerde men 4,8 mm maar in de zuidelijke landshelft viel meer neerslag, in Sivry 16,3 mm en in Hastière 12,5 mm. In de nacht van de 8e op de 9e trokken flinke onweersbuien doorheen ons land aan de voorzijde van een koufront, in de loop van de 9e trok het front zelf dan door. 
Vanaf de 10e brak een droge periode aan die zo'n 2 weken aanhield (in Ukkel). Soms werd het weer wel tijdelijk beïnvloed door verzwakte storingen met weinig of geen neerslag, de onderste luchtlagen waren meestal erg droog zodat de droogteperiode zich zelf in stand hield. Vermeldenswaardig in deze periode is wel de convergentielijn die over ons land trok in de loop van de 15e: in het westen en centrum gaf dit vrijwel geen neerslag, maar in het oosten en zuidoosten passeerde deze lijn in de namiddag en ontstonden wel een aantal lokaal felle onweersbuien, zelfs met hagel. In Gouvy viel 14,2 mm neerslag, in Mont Rigi 16,8 mm maar op andere plaatsen tot meer dan 20 mm.
Van 23 tot 26 juni was het weer weliswaar opnieuw meer verstoord, maar het waren overwegend zwakke regenzone's die ons weer beïnvloedden met wat lichte neerslag of wat gedruppel.
Pas de laatste dagen van de maand waren de depressies opnieuw echt weerbepalend in ons land: op de 27e trokken soms intense onweersbuien vooral over de zuidelijke landshelft, in La Hestre viel 25,7 mm, in Aubange 23,5 mm en in Bièvre 16,9 mm. Ook de laatste dagen van juni hadden we te maken met regen en buien, de minste neerslag viel telkens in het westen van het land (de regio die het hardst te lijden had onder de droogte). In de nacht naar 1 juli trok een actieve regenzone van west naar oost over het land met tussen 10 mm en 20 mm in vele streken, maar aan de kust bijvoorbeeld viel veel minder neerslag (1,7 mm in Koksijde, 2 mm in Middelkerke). In de loop van de 1e trok die storing verder door naar het oosten en daar werden de grootste dagtotalen dan ook op de 1e juli gemeten (Mont Rigi: 24,2 mm).
De maanden juli en augustus verliepen wisselvalliger dan juni waarbij drogere en zonnigere dagen werden afgewisseld door periodes met verstoord weer gepaard gaande met regen en/of (onweers)buien. We vermelden hierna de belangrijkste episodes met neerslag.
Op 6 juli beïnvloedden enkele onweerslijnen ons land aan de voorzijde van een lagedrukgebied die zich vanover het Kanaal naar onze streken bewoog. Op de 9e kreeg het zuiden van het land te maken met onweersbuien, in Aubange gaf dit 10 mm neerslag, in Gouvy 13 mm en in Mont Rigi 21 mm. In de nacht van 11 op 12 juli trok een klein lagedrukgebied net ten noorden van ons land via het zuiden van de Noordzee naar het Europese vasteland, de storingen eraan verbonden leverden lokaal flink wat neerslag op, tot meer dan 50 mm in het noorden van de provincie Antwerpen, het totaal van de 11e en 12e bereikte in Stabroek respectievelijk 25,5 mm en 27,2 mm, hetzij 52,7 mm binnen 48 uur.
Op de 19e werd het weer bepaald door 2 convergentielijnen aan de voorzijde van een koufront (vergelijkbaar met de situatie van 6 juni), op de 20e trok het koufront dan verzwakt doorheen het land. De onweders veroorzaakten hier en daar schade door hagelval.
Een erg wisselvallige periode kregen we van 22 tot 25 juli. Op de 22e waren er al snel buien in het westen van het land, de storing trok in de loop van de dag stilaan landinwaarts, de volgende dagen trok een hoogtedepressie van west naar oost doorheen onze streken, door de koude bovenluchten resulteerde dit in veel bewolking en regelmatig buien en onweer. In de loop van de 25e trok die hoogtedepressie dan naar het oosten weg, zodat het weer vanuit het westen stilaan droger werd. De dagtotalen van de neerslag varieerden tussen de 22e en de 25e nogal sterk van plaats tot plaats, lokaal bereikten de dagtotalen meer dan 20 mm. In Assebroek (Brugge) viel op de 24e tussen 5u15 en 10u30 zo'n 50 mm neerslag.
Op de 31e trokken flinke onweersbuien (met hagel) over het uiterste zuiden van het land.
Tussen 8 en 10 augustus kregen we een volgende wisselvallige periode: op de 8e zelf trok een storing met regen doorheen ons land, na de passage van het koufont was het op de 9e droger, hoewel zich in de loop van de dag lokaal nieuwe onweersbuien ontwikkelden. Op de 10e bevond zich een intense regenzone verbonden aan een lagedrukkern over het noorden van Frankrijk over onze streken, aan de noordelijke flank van die lagedrukkern kwam de stroming uit het noordoosten/ oosten, de neerslag bereikte ons dan ook vanuit het oosten. In de westelijke landshelft, vooral in de Polders en aan de kust, werden in de loop van de dag lokaal zeer grote neerslagsommen geregistreerd: in De Panne viel tot 94 mm, maar in Veurne en Nieuwpoort 'slechts' 23,8 mm en 26,1 mm. In Beerst (Diksmuide) noteerde men 37,9 mm, in Houtave (Zuienkerke) 34,9 mm maar in Moere (Gistel) toch weer 64,6 mm.
Na een warme dag op de 14e trokken in de loop van de 15e (felle) regen- en onweersbuien door het land met lokaal terug vrij belangrijke dagsommen: 28 mm in Lissewege, 37,4 mm in Stembert, 39 mm in Sugy, 38,7 mm in Bièvre en 51,2 mm in Sprimont.
Tenslotte vermelden we nog de 30e: een storing die de scheiding markeerde tussen hete lucht en gevoelig koelere maritieme lucht gaf ons vrij veel neerslag: in de nacht van de 29 op de 30e trokken onweersbuien voornamelijk over de westelijke landshelft, er viel 25 mm in Middelkerke en Koksijde en 21,9 mm in Assebroek (dagtotaal van de 29e). Ook op de 30e viel nog neerslag zodat het totaal voor Koksijde over 48 uur 41 mm bedroeg, in Assebroek 36,2 mm. Elders in het land was het vooral in de loop van de 30e dat er lokaal felle (onweers)buien tot ontwikkeling kwamen, met hier en daar overlast tot gevolg. 

Waterhoos in Blankenberge in de ochtend van 24 juli 2017
Foto : Shana Van Hijfte

Tabel 3 : neerslaghoeveelheid per decade te Ukkel (in l/m²) - bron: K.M.I.

Ukkel eerste decade tweede decade derde decade
 juni  17,5 33,3 
 juli  12,6 26,4  19,3 
 augustus   29,5  15,6  25,7 

Het aantal neerslagdagen bedroeg te Ukkel 44 (gemiddeld: 44 d) en was hiermee dus perfect normaal :  11 in juni, 18 in juli en 15 in augustus, allemaal normale aantallen.
De langste periode zonder neerslag deed zich in Ukkel voor van 10 tot en met 23 juni (14 opeenvolgende dagen). In augustus bleef het volledig droog van de 22e tot en met de 28e (7 opeenvolgende dagen), de periode 19 tot en met 28 augustus verliep vrijwel droog (slechts 0,1 mm). In juli was er geen periode met minstens 7 opeenvolgende droge dagen.

 Tabel 4: neerslaghoeveelheden gedurende de zomer 2017 (in l/m²)

   jun  jul  aug  zomer
Assebroek 29,9  118,7  109,9  258,5 
Lichtervelde 17,7    43,1  76,8  137,6 
Ukkel 50,8   58,3 70,8  179,9 
Buizingen 50,8    54,2  102,1  207,1 
Ransberg 44,7    37,2  71,8  153,7 

4 Zonneschijnduur

De zonneschijnduur was te Ukkel perfect normaal : het totaal bedroeg 573,4 uur (gemiddeld: 578,3 uur).

Juni was een zonnige maand met 225,8 uur zon (ref. periode 1981-2010: 188 uur), de periode van de hittegolf was uitgesproken zonnig: van de 18e tot en met de 22e scheen de zon 66,2 uur.
Juli en augustus waren iets minder zonnig met respectievelijk 183,4 uur en 164 uur zon (ref. periode 1981-2010: respectievelijk 200,7 uur en 189,5 uur); in juli waren er geen uitgesproken zonnige en sombere tijdvakken, in augustus waren de eerste 20 dagen ietwat aan de sombere kant, maar de laatste decade was vrij zonnig.

Tabel 5 : zonneschijnduur per decade te Ukkel (in uren) - bron: K.M.I.

Ukkel eerste decade tweede decade derde decade
juni  74,3 95,3  55,5 
juli   71,8  51,6  60 
augustus  44,7 46  73,3 

1 juli 2017: herfstachtige start van de maand juli met veel bewolking, regen en koel weer,
zoals hier in Henri-Chapelle
Foto: Christiane Hock

 

Met de medewerking van Koen Vandenbussche.

386 bezoekers online

Wie zijn wij ?

In het kielzog van MeteoBelgique zag MeteoBelgië een paar jaar later in 2006 het levenslicht. MeteoBelgië heeft kunnen profiteren van het groeiproces en de vermaardheid van zijn grote broer om aan de Nederlandstalige gemeenschap van ons land een betrouwbare website voor te stellen op het gebied van weersvoorspellingen, klimaatanalyses en realtime waarnemingen.

Volg ons

FacebookTwitter

Cookie voorkeur

Onze partners en wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet.