Waarschuwingen
Waarschuwingen

Juni 2012 barslecht ?

De klimatologische zomer start op 1 juni, de meesten onder ons verwachten dan ook dat het weer onmiddellijk lange tijd zonnig, warm en stabiel is met slechts af en toe kortstondige (noodzakelijke) regenperiodes, en die neerslag valt dan nog liefst ’s nachts...

Nochtans blijft ons land ook in de zomerperiode onder de invloed van overwegend maritieme luchtstromingen. Meestal schuiven de luchtdrukgebieden die het weer in onze streken bepalen wel wat op naar het noorden, de fronten eraan verbonden trekken dan ook noordelijker van west naar oost dan in de winterperiode het geval is met als gevolg dat het hogedrukgebied van de Azoren het weer in onze omgeving gunstig kan beïnvloeden. In bepaalde jaren, zoals ook in een groot deel van juni van dit jaar het geval is geweest, blijft de Azorenanticycloon echter een relatief zuidelijke positie innemen zodat storingen over ons land trekken.

Een groot deel van de maand juni werd het weer in onze streken bepaald door depressies met eraan verbonden storingen en buienlijnen.
Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat er veel neerslag viel en dat de totale zonneschijnduur ietwat aan de lage kant was. Te Ukkel viel in totaal 133,1 mm neerslag (ref. periode 1981-2010: 71,8 mm) in 21 dagen (ref. periode 1981-2010: 15 dagen). Die neerslag was zowel afkomstig van storingen als van onweerachtige buien. In Ukkel bereikte men 5 keer een dagtotaal van meer dan 10 mm, waarvan éénmaal meer dan 20 mm. Zoals praktisch ieder jaar werden in het klimatologisch waarnemingsnet tijdens lokale onweersbuien grote dagsommen waargenomen.
De zonneschijnduur was met 147 uur 22 minuten normaal laag (ref. periode 1981-2010: 188 uur 5 minuten).

Zo bijzonder is de weersituatie van de afgelopen maand juni niet. Gelijkaardige meteorologische omstandigheden deden zich onder andere voor in de junimaanden van 1987 en 1991. Ook toen bevonden onze streken zich meestal in frisse zeelucht. In de tabellen hieronder vinden we voor Ukkel voor de junimaanden uit 1987, 1991 en 2012 de gemiddelde luchttemperatuur, de neerslaghoeveelheid, het aantal neerslagdagen en het aantal dagen met een maximumtemperatuur van tenminste 20 °C, 25 °C (zomerse dagen) en 30 °C (hittedagen).

Gemiddelde luchttemperatuur, neerslaghoeveelheid, aantal neerslagdagen en zonneschijnduur te Ukkel

Juni
1987 19912012Ref. periode
1981-2010

Gem. temp. (°C)
14.3 13.2 15.416.2
Neerslag (mm)
128.6
100.3
133.171.8
Aantal NSD
24 25 2115
Zonneschijnduur 95 uur 29 min 112 uur 41 min147 uur 22 min
188 uur 5 min

Aantal dagen met max >= 20 °C, aantal zomerdagen en aantal hittedagen te Ukkel

Juni
1987 19912012Ref. periode
1981-2010

Max >= 20°C
5 4 1015.3
Zomerdagen
2
0
15.4
Hittedagen
1 0 10.6

We merken dat in 1987 en in 1991, net als dit jaar, het neerslagtotaal hoog was (iets minder uitgesproken in 1991). Dit jaar beleefden wij de 5e natste junimaand sinds het begin van de waarnemingen te Brussel-Ukkel in 1833. De natste juni dateert uit 1839 met een neerslagtotaal van 173,7 mm, gevolgd door 1963, 1966 en 1859 met respectievelijk 153,7 mm, 140,5 mm en 137,4 mm. Toch moeten we bovenstaande enigszins nuanceren door ook kalendermaandoverschrijdend te gaan kijken naar de neerslagsommen gemeten in periodes van 30 opeenvolgende dagen die voor een groot deel binnen juni vallen: zo viel er van 11 juni t/m 10 juli 1980 te Ukkel in totaal 188,8 mm, deze waarde overtreft deze van de recordnatte junimaand uit 1839.

De zonneschijnduur in 1987, 1991 en dit jaar lag telkens lager dan het langjarig gemiddelde, 1987 was bovendien de somberste junimaand sinds het begin van de waarnemingen voor deze parameter in 1887. Dit jaar was het tekort aan zon veel minder uitgesproken en het totaal van de zonneschijnduur was statistisch normaal.

Op thermisch vlak stellen we vast dat de gemiddelde luchttemperatuur te Ukkel steeds onder het langjarig gemiddelde lag in de 3 jaren vermeld in de tabellen, dit jaar benaderen we echter wel het langjarig gemiddelde dankzij de warme periode aan het einde van de maand. In juni 1991 hadden we een zeer uitzonderlijk koele maand indien we ons baseren op de referentieperiode 1981-2010, houden we echter rekening met de referentieperiodeperiode sinds het begin van de meetreeks, dan komen we tot de karakteristiek ‘zeer abnormaal’. Aansluitend hierbij kunnen we nog opmerken dat het absoluut maximum waargenomen te Ukkel in juni 1991 met 22,4 °C zeer laag was.

Samengevat mogen we stellen dat deze junimaand globaal genomen een minder goede zomermaand was, een lange stabiele periode bleef uit. We mogen de maand echter niet afschilderen als een zeer extreme maand. Het gebeurt meer dat delen van de zomer eerder herfstweer opleveren dan zonnig en standvastig weer. 

Tornado in de streek van Tongeren, op 7 juni 2012
Foto : x

Met de samenwerking van Koen Vandenbussche.

744 bezoekers online

Wie zijn wij ?

In het kielzog van MeteoBelgique zag MeteoBelgië een paar jaar later in 2006 het levenslicht. MeteoBelgië heeft kunnen profiteren van het groeiproces en de vermaardheid van zijn grote broer om aan de Nederlandstalige gemeenschap van ons land een betrouwbare website voor te stellen op het gebied van weersvoorspellingen, klimaatanalyses en realtime waarnemingen.

Volg ons

FacebookTwitter