Waarschuwingen
Waarschuwingen

Klimatogram

Station van Bruxelles-Brussel (België)

Land :

 Station : Bruxelles-Brussel (België )

Hoogte : 100 m, plaats : 50°N, 4°E

Chart will load here

Maand

JAN

FEB

MAR

APR

MAI

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

Temp.

2.7

3.1

5.5

8.2

12.8

14.9

16.8

16.4

14.0

10.0

5.2

3.4

Neers.

67

50

60

63

63

65

90

75

66

76

78

82

Het klimaat in detail :

Temperaturen
Jaarlijkse
gemidelde

Warme maanden

Koude maanden

temperatuurbereik

Aantal

Max.

Maand

Anatal

Min.

Maand

9.4

0

16.8

JUL

0

2.7

JAN

14.1

Neerslag

Wette maanden

Droge maanden

Gemiddelde

Aantal

Max

Maand

Aantal

Min

Maand

835

12

90

JUL

0

50

FEB

69.6

Over het klimaat van Bruxelles-Brussel : -Binnenkort beschikbaar -


Inlichtingen en verklaringen over klimatogrammen.

De klimatogrammen worden aangeduid in een grafiek onder de vorm van een ombrothermisch diagram. (vanuit het Grieks ombros = regen en thermé = warmte)
Een ombrothermisch diagram is een bijzonder type van klimatologisch diagram die een jaarvoorstelling maakt van de maandgemiddelden in temperatuur en neerslag volgens gestandaardiseerde gradaties : de schaalgradatie voor neerslag (N) uitgedrukt in millimeter of liter per vierkante meter komt overeen met twee schaalgradaties voor temperatuur (T) uitgedrukt in graden Celsius volgens de formule: N = 2T.

Het voordeel bij een dergelijke grafiek is dat men in één oogopslag de “droge maanden” kan onderscheiden, de maanden dus waar de neerslagsom gelijk of lager is dan het dubbele van de temperaturen (N<=2T). De betekenis van droogte wordt zo niet alleen verbonden aan de totale neerslaghoeveelheid maar ook aan de temperatuur (verdamping).
Op haar beurt wordt een droogteperiode gedefinieerd door een opeenvolging van droge maanden.

Men definieert eveneens het begrip “warme maand” als een maand waar de gemiddelde temperatuur hoger of gelijk is aan 20°C, de kans op vrieskou is er onbestaande. Een “warmteperiode” wordt gedefinieerd als een opeenvolging van warme maanden. Een koude maand wordt dan weer omschreven als een maand waar de gemiddelde temperatuur onder de 0° C ligt. Het begrip koudeperiode wordt gedefinieerd als een opeenvolging van koudemaanden.

De tabel aan de onderzijde geeft een klimaatsamenvatting van de geselecteerde entiteit :

De gemiddelde temperatuur is het gemiddelde van de 12 maandelijkse temperatuurgemiddelden. De temperatuurschommeling is het temperatuurverschil tussen de warmste en koudste maand : deze zal bijvoorbeeld hoger zijn in een continentaal klimaat en lager in een klimaat ter hoogte van de evenaar.
De som van de maandelijkse neerslag, de totale jaarlijkse neerslag dus, alsook het maandelijks neerslaggemiddelde worden er eveneens weergegeven.
Het aantal droge, natte, warme en koude maanden, volgens bovenstaande definitie, wordt aangegeven, met aanduiding van de meest droge, natte, warme en koude maand van de gekozen entiteit.

Ten slotte wordt helemaal onderaan de tabel een classificatie van het plaatselijke klimaat voorgesteld volgens de classificatie van Köppen. (Binnenkort beschikbaar).

630 bezoekers online

Wie zijn wij ?

In het kielzog van MeteoBelgique zag MeteoBelgië een paar jaar later in 2006 het levenslicht. MeteoBelgië heeft kunnen profiteren van het groeiproces en de vermaardheid van zijn grote broer om aan de Nederlandstalige gemeenschap van ons land een betrouwbare website voor te stellen op het gebied van weersvoorspellingen, klimaatanalyses en realtime waarnemingen.

Volg ons

FacebookTwitter