• Zich inloggen
Waarschuwingen
Waarschuwingen

Een woord van de Stichter

Ik ga een poging ondernemen om in enkele lijnen uit te leggen waar MeteoBelgie voor staat. Deze site is geboren mei 2001. Het betrof een amateur website als alternatief voor de weersverwachtingen van het KMI via het gebruik (en de interpretatie) van verschillende weer- en klimaatmodellen, vrij toegankelijk op het internet.

Gaandeweg en met een stijgende populariteit onderging deze website op regelmatige basis ingrijpende vormveranderingen. De website concentreert zich rond 4 essentiële uitgangspunten met tot doel geleidelijk aan een steeds professioneler beeld te schetsen,
zonder evenwel de gebruiker uit het oog te verliezen :

  •  Het ontwerp van de website: Regelmatig wordt onze website in een nieuw kleedje gestoken. Onlangs heeft u kennis kunnen maken met de nieuwe versie. Bij het ontwerp ervan werd alles op alles gezet om te proberen met al uw opmerkingen en suggesties rekening te houden. Zo werd bij wijze van voorbeeld een bijzonder accent gelegd op een rijkelijk informatieaanbod op de voorpagina zodat u al onmiddellijk bediend zou worden.
  • De verrijking van de inhoud van de website: In de loop van de jaren werden talrijke rubrieken toegevoegd zoals de Europese kaarten, de satellietbeelden, de seizoensvoorspellingen, het klimatologisch onderzoek van België, en didactische artikels bedoeld om een beter inzicht te verwerven in het weer. Sedert kort werd ook een Nederlandstalige website boven het doopfont gehouden: MeteoBelgïe. MeteoBelgïe is het kleine broertje van MeteoBelgique. Op termijn, met alle bovenvermelde verbeteringen, zou het moeten kunnen uitgroeien tot een evenknie. Een belangrijke stap die moet worden genomen.
  • Rondom de site heeft zich een gemeenschap gevormd die nog elke dag aangroeit. Dankzij hen heeft een belangrijke netwerk aan weerstations het levenslicht gezien, is er een fotogalerij tot ontwikkeling gekomen en wordt een discussieforum in stand gehouden met 1500 actieve leden.
  • De verrijking van de ploeg met de komst van enthousiaste mensen: MeteoBelgie heeft voordeel kunnen trekken uit de komst van een verantwoordelijke webhosting en expert webdesign, van een verantwoordelijke architectuur & ontwikkeling, van verantwoordelijken weersvoorspellingen, klimatologie en inhoudsbeheerders. Een website dus die gemotiveerde mensen aantrekt en die niet in een gesloten circuit werkt.
  • De toegankelijkheid & de interactiviteit: Verschillende domeinnamen werden aangekocht. Bovendien werden tal van diensten gecreëerd, om zo bijvoorbeeld, andere partners toe te laten onze weerberichten (zoals de RTBF) weer te geven of waarschuwingen van gevaarlijke weerstoestanden via SMS te versturen.

Onze bekommernis voor ontwikkeling is blijvend. Van die ingesteldheid plukken wij vandaag de vruchten : wij hebben adverteerders gevonden die in ons project geloofden hetgeen ons toelaat om in MeteoBelgie te investeren. Wij zijn ook gelukkig vast te stellen dat een steeds toenemend aantal mensen elke dag onze website MeteoBelgie raadplegen.

Dit is de mooiste beloning en het bijkomende bewijs voor het vertrouwen dat wordt geschonken aan deze website.

Xavier Lizin

445 bezoekers online

Wie zijn wij ?

In het kielzog van MeteoBelgique zag MeteoBelgië een paar jaar later in 2006 het levenslicht. MeteoBelgië heeft kunnen profiteren van het groeiproces en de vermaardheid van zijn grote broer om aan de Nederlandstalige gemeenschap van ons land een betrouwbare website voor te stellen op het gebied van weersvoorspellingen, klimaatanalyses en realtime waarnemingen.