Waarschuwingen
Waarschuwingen

Lente 2024: warm, somber en kletsnat

Chart will load here

Hoe deze grafiek interpreteren?

De bollen vertegenwoordigen het seizoen ( LENTE ) sinds 1981, ingedeeld volgens 2 assen: de 'temperatuuras' (horizontaal) en de 'neerslagas' (verticaal). Een seizoen binnen de normen voor beide parameters zal een bol opleveren gecentreerd op beide assen. In het geval van een warm en droog seizoen zal de bol beneden rechts gepositioneerd zijn; een koud en vochtig seizoen zal een bol opleveren bovenaan links.  De zonneschijnduur wordt voorgesteld door de afmeting van de bol: hoe zonniger het seizoen is, hoe langer de diameter van de bol. 

seizoen LENTE, 2024 Normalen (1991 - 2020)
Temperatuur 11.6°C 10.5°C
Zonneschijn 367.9 u 495.3 u
Neerslag 285.2 mm 165.9 mm
Neerslagdagen 63 d. 43.6 d.
 

De voorbije lente was in ons land warm, somber en kletsnat.

De gemiddelde temperatuur bedroeg te Ukkel 11,6 °C (ref. periode 1991-2020: 10,5 °C). Hiermee komt deze lente op plaats 4 in de reeks van warme lentes sinds 1833. Enkel de lentes van 2007, 2011 en 2014 (allemaal in een recent verleden) verliepen nog warmer, de warmste lente blijft deze uit 2007 met een gemiddelde temperatuur van 12,3 °C. 
Het was zowel overdag als 's nachts warmer dan gemiddeld, maar doordat het weer vaak bepaald werd door lagedrukgebieden en bijbehorende storingen en er dus dikwijls veel bewolking was, vielen vooral de zeer hoge minimumtemperaturen op. Meer nog: de gemiddelde minimumtemperatuur van de lente was met 8,1 °C nooit eerder zo hoog in Ukkel (ref. periode 1991-2020: 6,2 °C). Het vorig record uit de lente van 2007 was 7,4 °C en werd dus flink verbroken.
Het absoluut minimum van de lente was in Ukkel met +1,1 °C recordhoog (gemeten op 23 april), er kwamen dus geen vriesdagen voor, net als in 2014 toen het absoluut minimum +0,4 °C was. Uiteraard kwam het op meerdere andere plaatsen in het land wel tot vorst in de voorbije lente. 

De zonneschijnduur vertoonde een belangrijk tekort: in Ukkel scheen de zon 368 uur (ref. periode 1991-2020: 495,3 uur). We moeten terugkeren naar 1998 om een somberdere lente terug te vinden: in dat jaar liet de zon zich 364 uur zien in Ukkel. De 3 lentemaanden waren somberder dan gemiddeld en er was geen langdurige stabiele periode met een reeks zonovergoten dagen. We vermelden toch de periode 9-14 mei waarin we gedurende 6 opeenvolgende dagen 58,6 uur zonneschijn kregen (Ukkel). 

Ook de bijzonder hoge neerslaghoeveelheden van de voorbije maanden zullen niemand ontgaan zijn. In Ukkel bereikte het neerslagtotaal voor de lente 285,2 mm (ref. periode 1991-2020: 165,6 mm). Dit is de tweede hoogste waarde sinds het begin van de metingen in 1833. De recordwaarde van 299,7 mm dateert uit het voorjaar van 1965.  
De 3 individuele voorjaarsmaanden hebben hun aandeel in dit hoog neerslagtotaal: in maart, april en mei viel respectievelijk 79,2 mm, 81,1 mm en 124,9 mm (tegenover een langjarig gemiddelde van resp. 59,3 mm, 46,7 mm en 59,7 mm). 
Er waren in totaal 63 dagen met meetbare neerslag (ref. periode 1991-2020: 43,5 d), dit aantal lag in de 3 lentemaanden hoger dan gemiddeld (meer uitgesproken in april en mei). Er was geen lange aaneengesloten periode van droge dagen: het maximum was 4 opeenvolgende droge dagen van 18 t/m 21 maart en van 8 t/m 11 mei. 

De maand mei was de 8e opeenvolgende kalendermaand met meer neerslag dan gemiddeld. In Ukkel noteerde men in de periode oktober 2023 - mei 2024 maar liefst 803,2 mm (ref. periode 1991-2020: 538,2 mm). De hoeveelheid gemeten over de voorbije 8 maanden komt praktisch overeen met het gemiddeld jaarlijks neerslagtotaal in Ukkel (837,1 mm). 10 maart: veel bewolking en nevel aan de Belgische kust in Bredene
Foto: Alexis Papapanayotou

6 april: tropische lucht bereikt onze streken, in de hoogte vergezeld van stof en zand afkomstig uit de Sahara, vandaar de wat melkachtige lucht zowat overal
in het land zoals hier in Ukkel. Een dag die niet zou misstaan in juli met in Ukkel een minimum- en maximumtemperatuur van respectievelijk 14,1 °C en 24,1 °C.
Foto: Robert Vilmos

 

 1 mei: Onweer over Steenokkerzeel
 Foto: Samina Verhoeven

 9 mei: Neder-Over-Heembeek ontwaakt met vrij dichte mist. Geleidelijk kwamen er opklaringen en stegen de temperaturen naar lentewaarden. 
 Foto: Philippe Mievis

 

 

226 bezoekers online

Wie zijn wij ?

In het kielzog van MeteoBelgique zag MeteoBelgië een paar jaar later in 2006 het levenslicht. MeteoBelgië heeft kunnen profiteren van het groeiproces en de vermaardheid van zijn grote broer om aan de Nederlandstalige gemeenschap van ons land een betrouwbare website voor te stellen op het gebied van weersvoorspellingen, klimaatanalyses en realtime waarnemingen.

Volg ons

FacebookTwitter